ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013

2013-09-02 00:00
2/15 Σεπτεμβρίου 2013.
Σήμερα μετὰ τὸ τέλος τῆς θείας λειτουργίας τελέσθηκε ἁγιασμὸς διὰ τὰ παιδιὰ τῆς ἀδελφότητας ὅπου ἀρχίζουν τὴν νέα σχολικὴ χρονιᾶς κλῆρος καὶ γονεῖς προσευχηθήκαμε νὰ ἔχουν μία καλὴ καὶ εἰρηνικὴ χρόνια.