Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ.

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ.