ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ.