ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

 

ΕΔΡΑ:ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ:Ι.ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΕΛΛΑΣ

MONASTΕRY OF THE HOLY

ARCHANGELS JULIAN CALENDAR

TOGANI  P.O.BOX 3421 KERATEA 19001 ATTICA HELLAS 

 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ:

HIS BEATITUDE ARCHBISHOP  OF AMERICA

ANDRESS:

GREEK ORTHODOX MISSIONARY

ARCHDIOCESES OF AMERICA

162 RIVER STREET RICHFORD VERMONT 05476  U.S.A.

Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου.Καθηγούμενος ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ κ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ .

(ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ.κ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ)

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ.κ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) ΙΔΡΥΤΗ ΚΑΙ ΚΤΙΤΩΡ ΑΥΤΗΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η Α.ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ                                                                                                                                                                                                                        

HIS BEATITUDE ARCHBISHOP MICHAEL

 

ΜΕΛΗ : Οι Μητροπολίτες :

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.      Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

2.    Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΣΙΑΣ κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 

 

3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ κ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

4. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ κ.κ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

 

  

ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ:

Ο Αιδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Παπαφιλιππόπουλος

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ κ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Α. Συνοδική επιτροπή επί της Αρχιγραμματείας

 

Πρόεδρος: Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ.

ΜΕΛΗ: Ο Σεβασμ. Μητροπ.ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ο Σεβασμιώτατος ΜΗΤΡΟΠ.ΣΜΥΡΝΗΣ κκ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 

Ο Σεβασμ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ κ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ κ.κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ

 

Αρχιγραμματεύς :ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

Β. Συνοδικαί Υπηρεσίαι

α) Αρχιγραμματεύς :ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

β) Γραφείον αρχείου – Γραφείον Πρωτοκόλλου:

Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

γ) Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας & Ποιμαντορικού  Έργου:

Πρόεδρος: Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ(Stm Θεολογίας)

 

Αντιπρόεδρος : Ο Σεβασμιώτατος ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μέλη : Ο Σεβασμιώτατος ΣΜΥΡΝΗΣ.κκ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ κ.κ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ο ΠΑΝΟΣΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ (DR ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ)

δ) Συνοδική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Διορθοδόξων Σχέσεων :

Πρόεδρος:  Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ (Stm Θεολογίας)

Αντιπρόεδρος : Ο Σεβ. Μητρ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μέλη :Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ κ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ

 Ο ΠΑΝΟΣΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ (DR ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ)

 

ε) Συνοδική Επιτροπή επί των Οικονομικών

Πρόεδρος:Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ,

Μέλη : Ο Ο Σεβ. Μητρ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

στ) Επιτροπία Τελετών και εκδηλώσεων :


Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ 

κ.Εμμανουήλ Μάλλιος Εκπαιδευτικός,

κ.Γεώργιος Παπαλελούδης Νοσηλευτής

κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΛΑΤΗ

 

ζ) Επιτροπή Έκδοσις Ημερολογίου :

Πρόεδρος : Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

Μέλη:

ΜέγαςΟικονόμος π. Δημήτριος Παρασκευόπουλος (Stm Θεολογίας)

ΜέγαςΑρχιδιάκ. π. Κάλλιστος Αγιοαρχαγγελίτης

Κος Κων/νος Σωτηρόπουλος Αναγνώστης

 

Γ. Εκκλησιαστικά Συνοδικά Δικαστήρια

α) Πρωτοβάθμιον δι’ Αρχιερείς Συνοδικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος:Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ,

Αντιπρόεδρος : Ο Σεβ. Μητρ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μέλη :     Ο Σεβασμιώτατος ΣΜΥΡΝΗΣ κκ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ κ.κ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

 

 Γραμματεύς : Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 

β) Δευτ/βάθμιον δι’ Αρχιερείς Συνοδικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος : Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ

Αντιπρόεδρος : Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μέλη :  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ κ.κ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤκ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ.

Γραμματεύς : Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

 

γ) Πρωτοβάθμιον δια Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχούς και Μοναχάς Συνοδικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος :  Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ.

Μέλη : ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤκ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ

Ο ΠΑΝΟΣΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ (DR ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ)

 Ο ΠΑΝΟΣΙΟΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΩΦ

 

 

Δ. Γραφείον Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Πρόεδρος : Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ κ.κ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ.

Μέλη : Μέγας Οικονόμος π. Δημήτριος Παρασκευόπουλος (Stm Θεολογίας)

 

Ε. Επιτροπή επί Νομοκανονικών Ζητημάτων

Πρόεδρος :  Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ (Stm Θεολογίας)

Ο Σεβ. Μητρ. ΣΜΥΡΝΗΣ κ.κ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 

Ο ΠΑΝΟΣΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ (DR ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ)

Ζ. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑΙ ΕΔΡΑΙ – ΕΝΟΡΙΑΙ

ΜΟΝΑΙ – .

 

1.  Ιερά Δεσποτική Μονή Ιεράς Επισκοπής ΒΕΡΜΟΝΤ

ΕΔΡΑ: Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου 162 River Street, Richford, Vermont 05478. Tel.:001(802)8487320.

ΕΔΡΑ εν Αμερική  Μακ.Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μιχαήλ.

Καθηγούμενος και Έξαρχος Του Μακαριωτάτου.

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ ΛΑΖΑΡΟΣ.

Ιεροδ. Ιωσήφ.

    Ιερά ΣΥΝΟΔΙΚΗ Μονή Αγίων Αρχαγγέλων

ΕΔΡΑ: Τογάνι  Τ.Θ. 3421  Τ.Κ. 19001 Κερατέα  Αττικής 

Τηλ.: (0030)2299042815,  Fax: (0030)2299042160

ΕΔΡΑ εν Ελλάδι Μακ.Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μιχαήλ.

Καθηγούμενος ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ Σεραφείμ

Μοναχοί: 5,  Δόκιμοι: 3 

 

  H. Theotokos «Joy of all Who Sorrow»

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου «Των Θλιβομένων η Χαρά» - Richford Vermont.ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΝΑΧΗ.

    

  H Gethsemane Skete

Ιερόν Ασκητήριον Γεσθημανής  Richford Vermont.

Μοναχή Ιωάννα.

 

 

     St. Maximos the confessor O. Church

Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού

414 OAK Street INDIANA PA 1670

Αιδεσ. Μιχαήλ

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΕΙΣ Ν.ΤΖΕΡΣΕΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ:ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΣΙΝΔΕΥ

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΝΟΣΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ (DR ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ)

HOLY MONASTERY OF THE ELEVATION OF THE HOLY CROSS

9 CROSS ST. GUILDFORD NSW 2161 SYDNEY AUSTRALIA

 

ΕΛΛΑΣ

       Ιερόν Παρεκκλήσιον Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου  Ελλάς.


 Ιερόν Παρεκκλήσιον ΤΟΥ ΦΡΙΚΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ ΕΛΛΑΣ.

 

 Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντα εις Λιόσια Ελλάς

Ιερατικός Προιστάμενος : π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΝΤΗΣ

 

 

 Ιερός Μετοχιακός Ναός Αγίου Εφραίμ εις Λούτσα Ελλάς

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑ ΕΛΛΑΣ