ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Π.Ε.

 

Ως γέγραπται και εμφαίνεται εκ των πρακτικών,  πιστοποιητικών και φωτογραφιών διαμαρτυρούντων το αληθές της τε εκλογής και χειροτονίας εις επίσκοπον και ενθρονίσεως του Σεβασμ. Μητροπολίτου / Αρχιεπισκόπου κ.κ. Παγκρατίου (Δημητρίου Βρυώνη του Γερασίμου) την 27 Φεβρουαρίου 1970 εις Νέα Υόρκη. Η.Π.Α.

 

Παραθέτομεν την ιστορίαν της Κανονικής Διαδοχής των χειροτονησάντων αυτόν Αρχιερέων ήτοι του πρώτου τη τάξει Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Δοσιθέου (Dosifey) Ιβαντσένκο (Bishop Dositheus Ivanchenko) προερχομένου εκ των τάξεων του εγγάμου κλήρου χηρεύσας εξελέγη και εχειροτονήθη Επίσκοπος υπό της Ι. Συνόδου Πατριαρχείου Μόσχας και πασών των Ρωσσιών, κατά τον 2ον παγκόσμιο πόλεμο. Εδιορίσθη και υπηρέτησε εις την Δυτική Ευρώπη, μεταναστεύσας ακολούθως εις την Αμερική εδιορίσθη αρχικώς Επίσκοπος Καλιφορνίας και Δυτικής Αμερικής και αργότερα ως Πατριαρχικός Έξαρχος εν Ν. Υόρκη του Πατριαρχείου Μόσχας και πασών των Ρωσσιών (1969 προς 1970) ότε εγένετο η σύστασις του Αρχιμανδρίτου π. Παγκρατίου προς αυτόν, και ελέγξας το έργο του Αρχιμανδρίτου εις το τοπικό ποίμνιο των Ρωσσοφώνων (Ελληνο-Ρώσσων) Ελλήνων, και εκτιμήσας τούτο, εδέχθη την πρότασιν του επίσης Ρώσσου Ορθοδόξου Πρωθιερέως Αλεξάνδρου Τσουγκλέβιτς όπως εκλέξη τον Αρχιμ. π. Παγκράτιο εις Επίσκοπο των Ελληνο-Ρώσσων Ορθοδόξων Χριστιανών.

 

Ο δεύτερος τη τάξει Αρχιερεύς που εξέλεξε και εχειροτόνησε εις Αρχιεπίσκοπον Τσάργκραντ τον Αρχιμ. π. Παγκράτιο, ήτο ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παρισίων και Δυτικής Ευρώπης κ. Θεόφιλος Ιονέσκου, όστις εχειροτονήθη παρά της Ιεράς Συνόδου της Υπερορίου Ρωσσικής Εκκλησίας και δη του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς (Επισκόπου Shanghai, Βερολίνου και San Fragisco) μετά άλλων Αγιοτάτων Ιεραρχών. Υπηρέτησε αρχικώς επί πολλά έτη εις την Ιερά Μονή του, εις το Detroit, Michigan, μετά διαποιμάνσεως πλείστων Ρουμανοφώνων Ενοριών του Πατρίου Εορτολογίου. Έχων την εντολή της Ι. Συνόδου της Υπερορίου Ρωσσικής Εκκλησίας, προέβη ο Επίσκοπος Θεόφιλος Ιονέσκου μετ’ Αρχιερέων εις την χειροτονία του πρώτου Αρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. κ.κ. Ακακίου Παππά. Ακολούθως εδέχθη υπό του Ωμοφορίου του τον Αρχιμανδρίτη Παγκράτιο και προέβη εις την σύστασιν Αυτού δια την πολυεθνική Αρχιεπισκοπή Τσάργκραντ εις την οποία ανήκαν (και ανήκουν μέχρι σήμερον) και πλείστοι Ελληνο-Ρουμάνοι της περιοχής.

 

Ο τρίτος τη τάξει Αρχιερεύς λαβών μέρος εις την χειροτονία του Αρχιμανδρίτου Παγκρατίου ήτο ο Ελληνο-Αλβανός Αρχιεπίσκοπος Χριστοφόρος Ράδου, όστις εχειροτονήθη Επίσκοπος από τον αείμνηστο Επίσκοπο Θεοφάν Νόλι (Brooklyn, N.Y.) χειροτονημένος υπό του Αρχιεπίσκοπου Αλβανίας Χρυσοστόμου Κίσση του Μητροπολίτου Χριστοφόρου κατόπιν Πατρ. Αλεξανδρείας και του Μητροπολίτου Ιεροθέου(Andon-Yaho) Επίσκοπο του Miletoupolis και Έξαρχος του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εις καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Korcha εις Αλβανία. Ο Επίσκοπος Θεοφάν Νόλι είχε εκλεγεί και υπηρετήσει ως λαϊκός ως Πρόεδρος της Αλβανίας (προ του καθεστώτος Χότζα). Συνέπραξε ούτος εις την χειροτονία του Χριστοφόρου Ράδου ομού μετά του Αρχιεπ. Χριστοφόρου Κοντογιώργου όστις έλαβεν τον τίτλου του Αγίου Νεκταρίου ως Πενταπόλεως υπό του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και ήτο Έξαρχος επί σειρά ετών εν Αμερική (κρατών το Πάτριο Εορτολόγιο). Αύτη ήτο η Κανονική Διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Χριστοφόρου Ράδου των Ελλήνων εξ Αλβανίας Η.Π.Α. εδρεύων εν Brooklyn, N.Y.

 

Τυγχάνει αξιοσημείωτη η στάση του Αρχιεπισκόπου του Νέου Ημερολογίου εν Αμερική Αθηναγόρου Σπύρου (μετέπειτα Οικουμενικού Πατριάρχου) όστις διεξήγαγε σφοδρό πόλεμο εναντίον του Χριστοφόρου Κοντογιώργου, δημιουργήσας αυθαιρέτως φάκελο αντικανονικώς προχώρησε εις την καθαίρεση του, την οποία και δημοσίευσε εις τον τύπο τότε. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόφορος Κοντογιώργος λαβών αφορμή εκ της αδίκου ταύτης και εξ ολοκλήρου αντικανονικής πράξεως κατέφυγε στα δικαστήρια και εμήνυσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα και κέρδισε την δίκη. Μεταξύ των άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας εδημοσίευσε επιστολήν ανακαλέσας την καθαίρεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφ’ ης ημέρας εγράφη αποκαταστήσας τον Χριστόφορο Κοντογιώργο ως Κανονικόν Επίσκοπον της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τα πεπραγμένα αυτού ως Κανονικά. Την επιστολή αυτή κατέχομεν εις τα αρχεία ημών – αποδεικνύουσα την Κανονικότητα δια του Χριστοφόρου Κοντογιώργου, του Χριστοφόρου Ράδου, της χειροτονίας του Μητροπολίτου Παγκρατίου και των υπ’ ’ αυτού κληρικών.

 

Αυτή λοιπόν τυγχάνει η Κανονική Αποστολική Διαδοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Αρχιεπισκόπου Τσάργκραντ και Αμερικής κ.κ. Παγκρατίου την 27η Φεβρουαρίου 1970.

 

Ακολούθως ο Αρχιεπίσκοπος Παγκράτιος προέβη εις την εκλογή και χειροτονία εις Επίσκοπο του Αρχιμανδρίτου Σεργίου (Θεοδώρου) Ιρτέλ Γέροντος Πατρός της Όπτινα (εν βαθύ γήρατι ευρισκομένου ως Ιεραποστόλου των πτωχών, ορφανών γηγενών Μεξικανών της πόλεως Jaurez, El Paso, Texas, Mexico) πράτων ομού μετά του Ελληνο-Αλβανού Χριστοφόρου Ράδου και του εν βαθύ γήρατι Επισκόπου Πλαταιών κυρού Ευαγγέλου Στέφα (χειροτονηθέντος εν Βοστώνη υπό των Μητροπολιτών Σπάρτης κ.κ. Βασιλείου και Πενταπόλεως κ.κ. Χριστοφόρου Κοντογιώργου και του Επισκόπου Αρσενίου Σάλτα).

 

Εν συνεχεία μετά από πολλά έτη επροτάθη ο εψηφισμένος Επίσκοπος Κορωναίας Στέφανος (Di Giovanni) και εχειροτονήθη ως βοηθός Επίσκοπος (δια την Ελληνο-Ιταλική Ορθόδοξη παροικία Π.Ε.) από τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Παγκράτιο μετά του Πλαταιών Ευαγγέλου και του Αρχιεπισκόπου Χριστοφόρου. Ούτοι ακολούθως εχειροτόνησαν τον Αρχιμανδρίτη Ιωσήφ Langdon (εν βαθύ γήρατι ούτος) ως βοηθό Επίσκοπο Νέας Βηθανίας καθώς και τον Αρχιμανδρίτη Ηλία ως Επίσκοπο Απολλωνίας και τον Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Saulniere ως Επίσκοπο Συληβρίας, ακολούθως τον Επίσκοπο Παλατίων Γεώργιο και τέλος τον Μητροπολίτη Βραζιλίας κ.κ. Λεόντιο.

 

’Απαντες χειροτονήθηκαν εκ των προτέρων, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Παγκρατίου.

 

Τη 10η Ιανουαρίου 2006 ο Μητροπολίτης Ολύμπου κ.κ. Μιχαήλ προσχώρησε εις την GREEK ORTHODOX MISSIONARY ARCHDIOCESE OF AMERICA G.O.C. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Π.Ε.) υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Παγκρατίου.

 

Κατά το παρόν διάστημα έχει διοριστεί Έξαρχος εν Ελλάδι δια τις ανάγκες της Ιεραποστολής.

Τη 11η Απριλίου 2007 ο Μητροπολίτης Καμπανίας κ.κ. Βασίλειος προσχώρησε εις την GREEK ORTHODOX MISSIONARY ARCHDIOCESE OF AMERICA G.O.C. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Π.Ε.) υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Παγκρατίου.

 

Τη 26η Αυγούστου 2007 εχειροτονήθει από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Παγκράτιο, τον Μητροπολίτη Συληβρίας και Ν. Αγγλίας κ.κ. Θεόφιλο, τον Μητροπολίτη Ολύμπου κ.κ. Μιχαήλ και τον Μητροπολίτη Ιλλυρίας κ.κ. Θωμά, ο Αρχιμανδρίτης κ. Αιμιλιανός εις Επίσκοπο Κορωναίας και Αδριατικής.

 

Τη 15η Απριλίου 2008 ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Παγκράτιος παραιτήθηκε δια λόγους υγείας εκ του Αρχιερατικού Θώκου και η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέλεξε ομοφώνως τον Μητροπολίτη Συληβρίας και Ν. Αγγλίας κ.κ. Θεόφιλο ως τον 2ο Αρχιεπίσκοπο της Ιεραποστολικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

 

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος συνήλθε τη 12η Ιουνίου 2008 σε Έκτακτη Συνεδρία, (κατόπιν σοβαρού ατυχήματος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεόφιλος παραιτήθηκε), με θέμα την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου. Η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας εξέλεξε τελικά παμψηφεί τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ολύμπου και Έξαρχο εν Ελλάδι κ.κ. Μιχαήλ ως τον 3ο Αρχιεπίσκοπο της Ελληνικής Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

 

Τη 15η Ιουνίου 2008 ο Μητροπολίτης Καμπανίας κ.κ. Βασίλειος αναλαμβάνει την Εξαρχία της Αρχιεπισκοπής μας εν Ελλάδι.

 

Τη 24η Αυγούστου 2008 εχειροτονήθη από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ και τον Μητροπολίτη Ιλλυρίας κ.κ. Θωμά και με τα σύμψηφα του Μητροπολίτου Βραζιλίας κ.κ. Λεοντίου, και του Μητροπολίτου Καμπανίας και Εξάρχου εν Ελλάδι κ.κ. Βασιλείου, τον Αρχιμανδρίτη κ. Γεράσιμον εις Μητροπολίτη Παλατίων και Έξαρχο Φλώριδας.

 

Τη 1η Σεπτεμβρίου 2008 η Αγία και Ιερά Σύνοδος κατόπιν συνεδριάσεως έδωσε απολυτήριο εις τον πρώην Αμερικής (Τσάργκραντ) κ.κ. Παγκράτιον δια ανάρμοστην εις Επίσκοπον συμπεριφορά.

 

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος τή 08-01-2009 Π.Ε 21-01-2009 Ν.Η. καθαίρεσε τον Πρώην Μητροπολἰτη Παλατἰων Γεράσιμο από το Αρχιερατικό αξίωμα και σε τριετή ακοινωνησία και υποβιβάζει αυτόν εις τις τάξεις των Μοναχών.

 

Η απόφαση αυτή ήταν επιβεβλημένη κανονική ενέργεια, για την αντιμετώπιση των αντικανονικών και αντιεκκλησιαστικών ενεργειών του πρώην Μητροπολίτου διότι ως φαίνεται ενώθη μετά του αποπεφθέντος υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτου Βασιλουπόλεως κ. Παγκρατίου ενέργεια η οποία οδήγησε την Εκκλησία εις τις αυλές του σχίσματος.

 

Τη 30/01/2009 π.ε. ο Μητροπολίτης ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ κ.κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ προσχώρησε εις την GREEK ORTHODOX MISSIONARY ARCHDIOCESE OF AMERICA G.O.C. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Π.Ε.) υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μιχαήλ.

 

Τη 1-2-2009 Π.Ε.14-2-2009 Ν.Η. εχειροτονήθη εις Βοηθόν Επίσκοπο Πλαταμώνος ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ, υπό Του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ,του Σεβασμιωτάτου Αντιπροέδρου της Ι. Συνόδου Συληβρίας και Ν. Αγγλίας κ.κ. Θεόφιλου και του Μητροπολίτου κ.κ. Γερμανού.

 

Τη ιδία ημέρα ανάλαβε και τα καθήκοντα του Έξαρχου εν Ελλαδι.

 

Τη 17/8/2009 Π.Ε 30/08/2009 Ν.Η. εχειροτονήθη Μητροπολίτης Σμύρνης ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός, υπό Του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ,του Σεβασμιωτάτου Αντιπροέδρου της Ι. Συνόδου Συληβρίας και Ν. Αγγλίας κ.κ. Θεόφιλου και του Μητροπολίτου,  Ἰλλυρίας καὶ Έξαρχου Μανχάταν κ.κ. Θωμὰ, Ἐπίσκοπου Πλαταμῶνος και Έξαρχου εν Ελλάδι κ. Σεραφεὶμ.

 

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πλαταμώνος δια της υπ’ αριθμόν 6 αποφάσεως των αγίων Αρχιερέων της Ιεράς ημών Συνόδου της Ιεραποστολικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής προήχθη εις Μητροπολίτη Καισαρείας.

 

Τη 02/03/2013 Π.Ε. 15/03/2013 Ν.Η. εχειροτονήθη Μητροπολίτης ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Βερμόντ Αρχιμανδρίτης Λάζαρος Μητροπολίτης Βερμὸντ κ.κ. Λάζαρος υπό Του Μακαριωτατου Αρχιεπισκοπου Αμερικής κ.κ.Μιχαήλ μετὰ τῶν Μητροπολιτῶν Καισαρείας κ.κ. Σεραφείμ Αντιπροέδρου της Ι.Συνόδου , Μαραθῶνος καὶ Μεσογαίας κ.κ. Ἠσαίαν, Σμύρνης κ.κ. Δαμασκηνόν, Μόντρεαλ καὶ Καναδὰ κ.κ. Νεκτάριον.

 

Η σύνθεση της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου σήμερον έχει ως εξής:

1. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ.

2. O Μητροπολίτης Καισαρείας και Έξαρχος εν Ελλάδι κ.κ. Σεραφείμ, Αντιπρόεδρος

3. O Γέρων Μητροπολίτης Σμύρνης και ΄Εξαρχος Πάσης Ανατολίας κ.κ. Δαμασκηνός

4.Ο Μητροπολίτης Βερμόντ κ.κ. Λάζαρος

5. O Μητροπολίτης Νέας Υόρκης κ.κ Απ'οστολος

6.Ο Επίσκοπος Σάνντιάγο κ.κ. Βασίλειος

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
 
Apostolic Lineages
The Romanian Orthodox Church
Visarrion Puiu, Metropolitan, the Romanian Orthodox Church (1944)
Tudor Ionesco (Teofil)
Dimitrios Gerassimus Vironis (Pangratios)
Joseph Langdon
Francis Cajetan Spataro
Irl Allen Gladfelter
Samuel Guido
Robert Edmondson
Bishops of the Sees of the Undivided Church
(Some are Heresiarchs)


Commemorations at the Russian Orthodox Monastery
of St John the Wonderworker
in Denver Colorado
Form of address
Title
Name
See
Jurisdiction
His All-Holiness
Ecumenical Patriarch
Bartholomew
Constatinople (New Rome)
 
His Beatitude
Pope & Patriarch
Petros (Papapetrou)
Alexandria
& All Africa
His Beatitude
Patriarch
Ignatius IV
Antioch
& All the East
His Beatitude
Patriarch
Diodorus
Jerusalem
 
His Holiness
Patriarch
Aleksy II
Moscow
His Holiness
Patriarch
Vasylii
Kiev
Ukraine
His Holiness
Patriarch
Pavel
Belgrade
Serbia
His Beatitude
Metropolitan
Theoctistos
Bucharest
Hungary
His Holiness
Patriarch (retired)
Symeon
Denver
North America
His Beatitude
Archbishop
Damianos
 
Sinai
His Holiness
Patriarch
Pimen
Sophia
Bulgaria
His Grace
Metropolitan
Minsk & Slutsk
His Holiness
Catholicos-Patriarch
Ilia II
 
All-Georgia
His Beatitude
Archbishop
Chrysostom
New Justinian
Cyprus
His Beatitude
Archbishop
Seraphim
Athens
All-Greece
His Beatitude
Metropolitan
Basil
Warsaw
All-Poland
His Beatitude
Archbishop
Anastasios
Tirana
All Albania
His Beatitude
Metropolitan
Dorotheus
Prague
Czechia & Slovakia
His Eminence
Archbishop
John
 
Finland
His Holiness
Catholicos-Patriarch
Karekin I
 
Armenia
 
 
Heresiarchs and Rival Primates
Form of address
Title
Name
See
Jurisdiction
His Holiness
Pope and Patriarch
John Paul II
Rome
& the West (RC)
His Holiness
Patriarch
Maximos
Sophia
Bulgaria (rival)
His Holiness
Patriarch
Aram I
 
Armenia (in Exile)
His Holiness
Patriarch
Volodymyr
 
Independent Ukrainian Orthodox Church
His Holiness
Maronite Patriarch
Nessaralh-Peter
Antioch
(RC)
His Beatitude
Archbishop
Janullatos
Tirana
All Albania
Her Eminence
Mother
Catherine
New York
FCC
 
 
American Primates
Form of address
Title
Name
See
Jurisdiction
His Eminence
Archbishop
Spyridon
New York
His Beatitude
Metropolitan
Phillip
New York
Antiochian (US)
His Beatitude
Metropolitan
Theodocius
Washington
His Beatitude
Metropolitan
Pangratios
Queens
Independent
His Eminence
Archbishop
Makarios
Houston
All-Texas
His Eminence
Archbishop
Isislav
New York
Byelorussian AOC
His Beatitude
Metropolitan
Vladimir II
Denver
EOCC
His Beatitude
Metropolitan
Michael
San Antonio
BCCA
 
 
Diocesan Prelates
Form of address
Title
Name
See
Jurisdiction
His Grace
Bishop
Timofi
Houston
All-Texas
His Grace
Bishop
Elias
San Francisco
IGOCA
His Eminence
Metropolitan
Timotheos
 
Central Africa (AP)
His Eminence
Metropolitan
Chrysostomos
 
Zimbabwe (AP)
His Eminence
Metropolitan
Paul
Johannesburg & Praetoria
South Africa (AP)
His Eminence
Metropolitan
Ireneos
 
Kenya (AP)
His Eminence
Metropolitan
Dionysios
Khartoum
(AP)
His Eminence
Metropolitan
Titos
Leontopolis
(AP)
His Grace
Bishop
Porphyrios
Babylon
(AP)
His Eminence
Metropolitan
Petros
Axum
(AP)
His Grace
Bishop
Theodoros
Cyrene
(AP)
His Grace
Bishop
Jonas
Bukava
(AP)
His Grace
Bishop
Philemon
Canope
(AP)
His Grace
Bishop
Theoklitos
Heliopolis
(AP)
His Eminence
Metropolitan
Paul
Good Hope
(AP)
His Grace
Bishop
Joachim
Tamiatheos
(AP)
His Grace
Bishop
Ambrosios
Mareotidos
(AP)
His Beatitude
Metropolitan
Yuvenaly
Kolomenskoe and Krutitsy
(MP)
His Beatitude
Metropolitan
Kirill
Smolensk and Kaliningrad
(MP)
His Beatitude
Metropolitan
Nikitas
Hong Kong
(EP)
 


 
  •  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
The Albanian Orthodox Church
+ Antoniadis Yahol, Metropolitan of Korca
+ Theofanes Stylian Noli
+ Christofor Rado
+ Dimitrios Gerassimus Vrionis Pangratios + Joseph Langdon
+ Francis Cajetan Spataro (co-consecrator)
+ Irl Allen Gladfelter
+ Samuel Guido
+ James Alton Groover
The Russian Orthodox Church (3)
+ Michael Nevskij, Bishop, The Russian Orthodox Diocese of North America and the Aleutian Islands (1904)
+ Basil Michaelovich Meschersky, Archbishop, The North American Diocese of the Russian Orthodox Church (1914)
+ Aftimios, Abdullah Ofeish Archbishop, Syrian Orthodox Mission of the Russian Orthodox Church
+ Sophronios Bishara
+ Christopher Kontogiorgios+ Nicholas J. Kedroff
+ Joseph Klimoviecz
+ Peter Andreas Zhurawetsky
+ Robert Gerald John Schuyler Zeiger
+ Nils Bertil Alexander Persson
+ Francis Cajetan Spataro (co-consecrator)
+ Irl Allen Gladfelter
+ Samuel Guido
+ James Alton Groover
The Romanian Orthodox Church
+ Visarrion Puiu, Metropolitan, The Romanian Orthodox Church (1944)
+ Tudor Ionesco (Teofil)
+ Dimitrios Gerassimus Vironis (Pangratios) + Joseph Langdon
+ Francis Cajetan Spataro
+ Paget Elkinah James Mack (co-consecrator)
+ Irl Allen Gladfelter
+ Samuel Guido
+ James Alton Groover
 
 
The Albanian Orthodox Church
Antoniadis Yahol, Metropolitan of Korea
Theofanes Stylian Noli
Christofor Rado
Dimitrios Gerassimus Vrionis Pangratios
Joseph Langdon
Francis Catejan Spataro
Irl Allen Gladfelter
Samuel Guido
Robert Edmondson
The Romanian Orthodox Church
Visarrion Puiu, Metropolitan, the Romanian Orthodox Church (1944)
Tudor Ionesco (Teofil)
Dimitrios Gerassimus Vironis (Pangratios)
Joseph Langdon
Francis Cajetan Spataro
Irl Allen Gladfelter
Samuel Guido
Robert Edmondson
 
 
LINES OF HISTORIC APOSTOLIC SUCCESSION
+Father Raymond W. Copp
The Romanian Orthodox Church
+ Visarrion Puiu, Metropolitan, The Romanian Orthodox Church (1944)
+ Tudor lonesco (Teofil)
+ Dimitrios Gerassimus Vironis (Pangratios)
+ Joseph Langdon
+ Francis Cajetan Spataro
+ Irl Allen Gladfelter